Skidcar tillverkas i vår verkstad i Klintehamn på Gotland.

Skidcar - ett utbildningsredskap för att utbilda säkra förare, säljs över hela världen och det finns i dagsläget runt 800 aktiva Skidcars.

Vill du ha mer information?